CHEESE PLATE FOR 2

1650 L

Djathe pecorino, djathe parmixhan, djthe me arra, djathe Brie, djathe pikant. Shoqeruar me recel dardhe dhe recel fiku.

Description

Djathe pecorino, djathe parmixhan, djthe me arra, djathe Brie, djathe pikant. Shoqeruar me recel dardhe dhe recel fiku.