KASHKAWAL KOFTA WITH TOMATO SAUCE

1250 L

Tomato sauce , meat balls, kashkawal cheese, charred green pepper , thyme

Description

Kasap köfte , domates sosu , kaşar peyniri , taze baharatlar.